Framgång

Tillväxt

God karma

Online Lärplattform

Skapare får +7 miljarder genom lärplattformen

En plattform till din verksamhet

MedialVagledning.nu ger dig struktur och mångdimensionell intuitiv lärplattform du kan skapa kurser inom 2minuter.

Kreativitet

Väx din passion och dela din visdom och råd till andra som behöver din hjälp

Du kan skapa kurser med andra du känner, kollegor och bygga något gemensamt. Du kan även använda vår e-learning plattform för att sprida kunskaper och stötta dina anställda.

Betald Rådgivningslinje

En linje du kan få betald från kunder som ringer dig via vår sida och dina kanaler. Du får den största delen av intäkterna och vi tar enbart en liten del för administration och serviceleverans.

Vidare Utveckling

Du kan växa intuitivt och medialt genom vår utvecklingskurs Emc2 (energi mästerskapskurs) för Creators, healers, coaches och terapeuter. Du kan också få hjälp genom vår online klinik om du behöver klarhet, medial vägledning och rådgivning från oss.

Skapa kurser, medlemskap, få fler kunder och få betalt när du ska hjälpa någon

789

798k

85995

2799

Lisa är yoga lärare och coach, har egen praktik och har egen rådgivningslinje samt skapar kurser och lektioner. Hon fann struktur och fler inkomstkällor genom vår kursplattform och telefonlinje. Totalt får du +100k från totala försäljningar.

Mats är terapeut och healer, NLP coach och har arbetat med hypnos under många år. Han jobbar med mentalhälsa och har många kunder som ringer honom. Han har egen telefonlinjen på MedialVagledning.nu och lägger upp sina kurser i lärplattformen. Hans kunder uppskattar att han kan ge tillgång till material och videosamtal.

Maya har gåvan att spå i tarotkort och guida människor i kris, försoning, hitta kärlek och klarhet. Hon har egen linje och tar emot samtal från alla möjliga människor. Maya har också fler kurser och grupper hon undervisar om tarotkortlekar.

Skapa Online Kurser

Dela dina kunskaper och visdom med andra

Utvecklas

Med vår EMC2 (Energi mästerskapskurs) utveckla du dina intuitiv och healing gåvor.

Få egen rådgivningslinje

medial, coaching, rådgivning, healing linje du kan ta betalt och nå fler kunder

Tillväxt

Du kan få skapa fler inkomstkällor via oss samt växa inombords genom vår online klinik